METALART

GREY

Revestimiento. Porcelánico.
Formatos

47,2x47,2

20x60

PORCELAIN TILES
WALL TILES

OXIDE

Revestimiento. Porcelánico.
Formatos

47,2x47,2

20x60

PORCELAIN TILES
WALL TILES

ANTHRACITE

Revestimiento. Porcelánico.
Formatos

47,2x47,2

20x60

PORCELAIN TILES
WALL TILES

WHITE

Revestimiento. Porcelánico.
Formatos

47,2x47,2

20x60

PORCELAIN TILES
WALL TILES

IVORY

Revestimiento. Porcelánico.
Formatos

47,2x47,2

20x60

PORCELAIN TILES
WALL TILES
COMPLEMENTOS METALART

MS METALART OXIDE 30x30

MS METALART ANTHRACITE 30x30

MS METALART GREY 30x30

MS METALART WHITE 30x30

MS METALART IVORY 30x30

AMBIENTES