EXA

WHITE

Revestimiento. Porcelánico.
Formatos

59x59

100x100

33x100

PORCELAIN TILES
WALL TILES

GREY

Revestimiento. Porcelánico.
Formatos

59x59

100x100

33x100

PORCELAIN TILES
WALL TILES

WARM

Revestimiento. Porcelánico.
Formatos

33x100

WALL TILES

CALCITE

Revestimiento. Porcelánico.
Formatos

59x59

100x100

33x100

PORCELAIN TILES
WALL TILES

COLD

Revestimiento. Porcelánico.
Formatos

33x100

WALL TILES
COMPLEMENTOS EXA

MS EXA WHITE 30X30

VA PERFIL METALICO MATE 0,8X100

MS EXA GREY 30X30

MS EXA CALCITE 30X30

AMBIENTES